Návrat žáků do škol

Návrat žáků 1. a 2. ročníků do škol od středy 18. 11 2020

16. 11. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci

od středy 18.11. 2020 je umožněna MZ osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole – tito žáci přechází z distanční výuky na formu prezenční

Ostatní třídy zůstávají na distanční výuce.

Obecná pravidla pro prezenční výuku dle manuálu MŠMT:

(aktualizace platná od 18.11.2020)

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

 

Organizační nastavení pro ZŠ Benecko

Vyučovací proces

Žáci 1. a 2 ročníku se budou od středy 18. 11. 2020 vzdělávat prezenčně (ostatní třídy zůstávají na distanční výuce).

Vyučovací proces bude probíhat  dle rozvrhů ze září, včetně stravování ve školní jídelně. Potom se děti přesunou do školní družiny nebo odcházejí domů.

Organizace ranní a odpolední družiny

Ranní i odpolední družina bude probíhat v homogenních skupinách, které budou zůstávat po celou dobu pobytu ve škole neměnné.

Nástup do ranní družiny bude umožněn od 6:30 h. Školy budou otevřeny v 6:30 h.

Provoz odpolední družiny bude do 16 hodin.

 

Stravování

Stravování bude probíhat ve školní jídelně. Všichni žáci 1. – 5. ročníku, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít hromadně přihlášeny obědy. Pokud někdo nebude mít zájem o stravování, je nutné si obědy odhlásit.
 
                                                                                                                                                           Mgr. Alena Šírová
Náhodné fotografie našich galerií
dsc07296 dsc06884 dsc06508 dsc06464 dsc06435 dsc06422 dsc06373 2016-06-24-09-25-07