Dotace z rozpočtu Libereckého kraje 2013

Získali jsme finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje

Podařilo se nám uspět s žádostí o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2013. Konkrétně z programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, podprogram Školní sport a tělovýchova.

Na podporu realizace školního tělovýchovného projektu „Ovládám své tělo“ nám byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 7.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup nových sportovních pomůcek a tělocvičného nářadí.

DĚKUJEME ZA PODPORU!

Náhodné fotografie našich galerií
dsc07296 dsc06884 dsc06508 dsc06464 dsc06435 dsc06422 dsc06373 2016-06-24-09-25-07